Nationale Sluitingsprijs

Zoek
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Inlichtingen

Technische Inlichtingen

Technische Inlichtingen Renseignements techniques
Omloop / Parcours
Afstand / Distance    183,59 km (11 x 16.25 km)
Bevoorrading  / Ravitaillement   tussen de 50 en 150 km
     Entre le 50 km et 150 km
Signalisatie / Signalisation   aantal nog af te leggen ronden
    Nombre des tours à parcourir
Laatste/dernier km – 500 m – 300 m – 150 m -100 m – 50 m
Afleiding / Déviation sportbestuurders, 300 m voor aankomstlijn rechts,
Albert-Louisastraat
Kleedkamers en douches / Vestiaires et douches
Sporthal DE BIEZEN – Moriaansdreef – Putte (Nederland)
Inschrijvingen – Briefing – Lottrekking / Inscriptions – Briefing – Tirage au sort
             10/10/2016
 Zaal Den Biz – Eikendreef 3, 2950 Kapellen–  15:30 – 16:45 u
             Briefing : 10/10/2016
: 17 :00 u
11/10/2016    Zaal Den Biz – Eikendreef 3, 2950 Kapellen 11u00

Verplichte  briefing voor volgers, motards, fotografen, TV en politie.   Uitreiking volgbewijzen en documenten pers en volgers.
Réunion obligatoire pour suiveurs, motards, photographes, TV et police.  Remise des documents pour la presse et les suiveurs.
Tekenen Controleblad / Signature de la feuille de contrôle – Podium Dorpsplein, Kapellen
12u00 tot 12u45 - Alle renners moeten het controleblad tekenen in koerskledij op het podium.
                Start / Départ -  
Oproep van de renners voor het vertrek/ Appel des coureurs au départ: 12u45
  Officieus vertrek: 12u50

Officieel vertrek : 13u00   grens


Profiel laatste 3 km / le profil des 3 derniers kilomètresAankomst / Arrivée
Ertbrandstraat 296 – na 183.59 km (+ 17u00)
Huldiging / Cérémonie Protocolaire
Podium: 1° - 2° -
Permanentie / Permanence
13/10/2015  9u00 – 18u00
 Sporthal ’t KOOIKE – Ertbrandstraat – Putte (Kapellen)
  +32.475.565.290  -  +32.472.386.176
Lokaal antidopingcontrole / Local antidopage
Kin. Paul Van Loon – Puttestraat 55, 2940 Stabroek
Perszaal / Salle de presse
11/10/2016  Dienstencentrum ’t Ertbandje,  Ertbrandstraat 239, 2940 Stabroek
Perschef / chef de presse  Guy Vermeiren  Gsm.   +32.477.477.731
Evacuatie ziekenhuizen / Hôpitaux d’évacuation
Brasschaat
AZ Klina, Augustijslei 100, 2930 Brasschaat     +32.3.650.50.50
Merksem
ZNA Jan Palfijn, Lange Bremstraat 70, 2170 Merksem    +32.3.640.21.11
Bergen Op Zoom - Nederland
Bravis, Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom   +31.88.706.80.00
Medische Diensten / Service médical
Dr. Walter Jacobs   +32.474.734.988
      Dr. Massant   +32.495.514.170

Na de eerste officiële UCI-wagen zal een wagen met een dokter volgen.
Ziekenwagens / Ambulances
: Event Medical Team vzw

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu